Om oss

Bakgrund

Borås Baskets värdegrund bygger på att vi ska erbjuda en meningsfull, fostrande och utvecklande sysselsättning där alla oavsett ålder, kön, funktionshinder, social eller etisk bakgrund kan delta på sina villkor. Borås Basket vill jobba ännu aktivare med sitt värdegrundsarbete genom att intensifiera arbetet med att finnas ute på skolor och fritidsgårdar och prata med ungdomarna om hur man är en bra vän och människa både på och utanför basketplanen. Att jobba tillsammans och att bry sig om varandra är en förutsättning för socialt ansvarstagande, integration och jämlikhet. Vi vill samtidigt få ungdomarna att vilja prova på basket och som en förlängning fortsätta som basketspelare i vår verksamhet. Detta arbete är en del i att förverkliga Borås Baskets kärnvärden – glädje, framåtanda, engagemang – där vi bidrar till att så ett frö för framtiden, som samhället på sikt kan vara med och skörda.

Syfte

Vi vill träffa ungdomar för att informera om och tillsammans med dem diskutera värdegrundsfrågor som t.ex. barns rättigheter enligt barnkonventionen, normkritik, jämlikhet, antivåld samt utanförskap. Vi tar hjälp av kompetens från bl.a. Rädda Barnens Ungdomsförbund och i vissa fall även av specialister inom kost/hälsa.

Vi vill kunna nå ut till alla oavsett kulturell bakgrund, funktionshinder etc. Vi vill försöka aktivera ungdomar, både flickor och pojkar, både genom att pröva på basket och fortsätta spela basket, liksom i ett politiskt tankesätt. För att skapa dessa kontakter och få ungdomarna att börja spela basket som en meningsfull sysselsättning, vill vi inom projektet ha möjlighet att komma ut och besöka skolor och fritidsgårdar. I Borås Basket finns professionella basketspelare med mycket varierande bakgrund och erfarenheter, denna mix ger förhoppningsvis en igenkänning för ungdomarna.

Mål

Vi vill få ungdomarna att tänka på och gemensamt motverka förtryck mellan varandra i samhället och att vara goda förebilder för varandra. Samtidigt önskar vi att fler barn och ungdomar blir engagerade i Borås Basket - som spelare, ledare eller funktionärer - allt utifrån vars och ens förutsättningar. Vi vill lyfta, diskutera och synliggöra Borås Baskets värdegrund, som bygger på att vi ska erbjuda en meningsfull, fostrande och utvecklande sysselsättning där alla oavsett ålder, kön, funktionshinder, social eller etisk bakgrund kan delta på sina villkor.

Våra sponsorer

sveabyran.png
topborn.png
zamuraj.png
borasbasket.png